Avis legal

HOTEL JAIME I SALOU

EXPLOTACIONES TURÍSTICAS COSTA DORADA S.A.

C/ Logroño, 16-20  43840 SALOU (Tarragona)

CIF: A43017011

AVÍS DE LIMITACIÓ DE PAGAMENTS EN EFECTIU


Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, de el Consell, de 12 de juliol del 2016.

El límit de pagament de factures en efectiu és de 999,99 €.

1. INTRODUCCIÓ
El present document té per finalitat establir i regular les normes d’us així com la salvaguarda de les dades del Lloc www.hoteljaimeprimero.com (en endavant el “Lloc”), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de EXPLOTACIONES TURÍSTICAS COSTA DORADA S.A. a les quals s’accedeix a través del domini www.hoteljaimeprimero.com, i els seus subdominis.

El titular del present Lloc és EXPLOTACIONES TURÍSTICAS COSTA DORADA S.A., amb domicili social al carrer Logronyo, 16-20 43840 SALOU i adreça de correu electrònic recepcio@hoteljaimeprimero.com.

Mitjançant el Lloc, EXPLOTACIONES TURÍSTICAS COSTA DORADA S.A. (Des d’ara HOTEL JAIME I SALOU) pretén apropar als seus clients els serveis d’informació, reserva d’habitacions, recerca de feina, així com qualsevol altre servei que en el seu moment s’estimi oportú per a la correcta consecució del seu objecte social.

Aquestes condicions generals regulen l’ús del servei del Lloc que HOTEL JAIME I SALOU. posa a disposició dels usuaris d’Internet. La utilització del Lloc li atribueix la condició d’Usuari del mateix (en endavant l’usuari) i suposa l’acceptació plena i sense reserves per l’Usuari de totes i cadascuna de les condicions generals en la versió publicada per HOTEL JAIME I SALOU en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al Lloc, pel que aquest ha de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti el Lloc. El Fet d’accedir a aquest Lloc implica el coneixement i acceptació de les següents Condicions Generals pel que HOTEL JAIME I SALOU recomana a l’Usuari la seva impressió o la seva descàrrega i lectura detallada cada cop que accedeixi al Lloc. Així mateix la utilització del Servei es troba sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en coneixement de l’Usuari per HOTEL JAIME I SALOU que completen el previst en aquestes Condicions Generals en quant no s’oposin a elles.

2. ÚS DELS SERVEIS DE RESERVA ON-LINE D’HOTEL JAIME I SALOU
L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis d’acord amb la llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen les presents condicions generals de contractació. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar els serveis, amb finalitats il·lícites i / o contraris al que estableixen aquestes condicions generals de contractació, lesius de drets i / o interessos de tercers o que de qualsevol forma, puguin danyar els serveis, HOTEL JAIME I SALOU i / o la seva imatge o impedir el seu correcte funcionament o d’aquests serveis que s’ofereixen o que es poguessin oferir en un futur.

3. ÀMBIT DEL LLOC. RESPONSABILITAT DE L’USUARI
L’accés a aquest lloc és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Els riscos derivats de la utilització del Lloc per l’Usuari seran al seu únic i exclusiu càrrec. No es objecte de garantia per part de HOTEL JAIME I SALOU: la infal·libilitat, la disponibilitat, la continuïtat, la inexistència de deficiències i la seguretat del Lloc; que el contingut del Lloc o la informació que passa a través d’ell estigui lliure de virus o d’altres elements lesius; la seguretat en la utilització que l’usuari faci del Lloc.

HOTEL JAUME I SALOU no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a HOTEL JAIME I SALOU; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic, causat per deficiències o sobrecàrregues al seu Centre de Processos de Dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics; ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de HOTEL JAIME I SALOU.

El fet d’accedir a aquest Lloc no li suposa entaular cap tipus de relació de caràcter comercial entre HOTEL JAIME I SALOU i l’Usuari.

4. CONTINGUTS
HOTEL JAIME I SALOU es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés al lloc a qualsevol usuari d’Internet que introdueixi en aquest Lloc qualsevol contingut contrari a les normes legals o sigui immoral, reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per evitar aquest tipus de conductes.

5. Protecció de dades personals
L’Usuari dels serveis oferts a través del Lloc, està proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal i accepta de forma expressa i plenament i sense reserves que HOTEL JAIME I SALOU els tracti de forma automatitzada i incorpori a un fitxer amb la finalitat de poder-li oferir els seus serveis, fitxer del que és responsable HOTEL JAIME I SALOU.Més informació a ‘Política de Privacitat’

6. ÚS CORRECTE els continguts del lloc
Tot el contingut disponible al lloc, inclusivament, a títol enunciatiu, text, gràfics, logotips, icones, imatges, clips d’àudio, recopilacions de dades i programari i la seva recopilació (Contingut de Propietat Intel·lectual), és propietat de HOTEL JAIME I SALOU , dels nostres patrocinadors, socis o llicenciants i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual.

HOTEL JAIME I SALOU declara que els drets de propietat industrial (marques, noms comercials, etc ..) que apareixen en aquest Lloc, són de la seva propietat i / o es troben legítimament protegits per la Normativa existent sobre propietat industrial.

L’Usuari s’obliga a usar el Lloc de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a no:
Suprimir, eludir, manipular el “copyright”, marques i altres dades identificatives dels drets de HOTEL JAIME I SALOU o dels seus titulars incorporats als continguts i / o productes comercialitzats des del nostre Lloc, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els mateixos.

Emprar continguts i en particular, la informació de HOTEL JAIME I SALOU obtinguda a través del nostre Lloc per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés al públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i els bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.

HOTEL JAIME I SALOU, no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el seu Lloc.

7. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els drets de propietat intel·lectual sobre les obres contingudes en el Lloc corresponen en exclusiva a HOTEL JAIME I SALOU, llevat que en les mateixes s’indiqui titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual d’HOTEL JAIME I SALOU, o del titular dels mateixos i podrà donar lloc a l’exercici de totes les accions judicials o extrajudicials poguessin correspondre al exercici dels seus drets.

Així mateix, la informació a la qual l’Usuari pot accedir a través del Lloc, pot estar protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’una altra índole. HOTEL JAIME I SALOU, no serà responsable en cap cas i sota cap concepte de les infraccions d’aquests drets que pugui cometre com a usuari.

8. LLEI APLICABLE I JURISDICICIÓ
Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. HOTEL JAIME I SALOU i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Tarragona per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions Generals.