Avis legal

 

AVÍS DE LIMITACIÓ DE PAGAMENTS EN EFECTIU

Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, de transposició de la Directiva (UE) 2016/1164, de el Consell, de 12 de juliol del 2016.

El límit de pagament de factures en efectiu és de 999,99 €.

 

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)”, posem al seu coneixement la següent informació:

EXPLOTACIONES TURÍSTICAS COSTA DORADA, S.A., [d’ara endavant HOTEL JAIME I], és el titular del portal Web hoteljaimeprimero.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C/ LOGROÑO, 16-20 – 43840 SALOU, NIF A43017011, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho a través del correu electrònic reserves@hoteljaimeprimero.com

 

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d’Usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per HOTEL JAIME I, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

HOTEL JAIME I no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i HOTEL JAIME I no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de hoteljaimeprimero.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’ús o mal ús d’un vincle, tant en connectar al lloc Web hoteljaimeprimero.com com a l’accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc Web.

 

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

HOTEL JAIME I fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

HOTEL JAIME I adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

HOTEL JAIME I no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, HOTEL JAIME I tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

 


CONDICIONS “Club Jaime I”

¿Què és el “Club Jaime I”?

“Club Jaime I” és el nom del club de fidelització d’EXPLOTACIONS TURÍSTIQUES COSTA
DORADA, SA,(d’ara endavant Hotel Jaime I). L’adhesió a aquest club és totalment voluntària,
gratuïta i permet gaudir d´avantatges exclusius.

Quins avantatges tinc com a membre del club?

Els beneficis inclosos al programa de fidelització “Club Jaime I” seran aplicables exclusivament
a reserves realitzades a la pàgina web oficial de l’Hotel Jaime I. Podrà trobar aquests beneficis
detallats en aquesta pàgina.

Les promocions i els beneficis són aplicables sobre les tarifes disponibles i poden no acumular-
se amb altres promocions disponibles llevat que s’especifiqui el contrari.
Hotel Jaime I es guarda el dret a modificar o cancel·lar promocions, beneficis i condicions del
programa sense avís.

Com es pot fer membre d’aquest club?

A través d’aquesta pàgina trobareu un formulari de registre online per donar-se
d’alta com a membre de “Club Jaime I”. També podrà fer-se membre del Club Jaime I durant el
procés de realització de reserva, beneficiant-se de les millors condicions des del primer
moment.S’haurà de ser major de 18 anys i estar en plenes facultats.

La informació que se us demanarà per realitzar el registre al club serà la següent: Nom i
Cognoms, E-mail, Data de Naixement i País de residència.

Un cop completi el formulari en línia, vostè rebrà un e-mail de confirmació com a membre del
“Club Jaime I”.

El registre al programa “Club Jaime I” implica la conformitat de l’usuari amb les condicions i
clàusules del programa.

Com donar-se de baixa i política de privadesa

Com a membre “Club Jaime I”, podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment a través de
l’àrea d’usuari del “Club Jaime I”, a la qual es pot accedir des de la pàgina web oficial de l’hotel.
El registre al programa “Club Jaime I” implica el consentiment per part de l’usuari/membre al
tractament de les vostres dades i a la recepció de comunicacions comercials i/o informatives
per part de l’Hotel Jaume I.

L’usuari/membre té el dret d’accedir-hi , rectificar i cancel·lar les seves dades, així com també a comunicar qualsevol alteració o modificació que s’hi pugui produir. Per exercir aquests drets i qualsevol aclariment, podeu enviar un mail a rgpd@hoteljaimeprimero.com.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de HOTEL JAIME I.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements referits en l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de HOTEL JAIME I i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de HOTEL JAIME I.

Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per HOTEL JAIME I. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de HOTEL JAIME I, no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” hoteljaimeprimero.com

Els signes distintius (marques, noms comercials) de HOTEL JAIME I, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de HOTEL JAIME I.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per a HOTEL JAIME I pel que realitzem el màxim esforç per assegurar que el nostre procés de transaccions sigui segur i de que la seva informació personal estigui en lloc segur.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

HOTEL JAIME I mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a HOTEL JAIME I, ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a HOTEL JAIME I, perquè procedeixin a la investigació de l’incident.

  

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

 Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de HOTEL JAIME I, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per HOTEL JAIME I, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent.

 

HOTEL JAIME I utilitza el domini “hoteljaimeprimero.comper els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: hoteljaimeprimero.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “HOTEL JAIME I” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de HOTEL JAIME I.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “Al seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Enviï un correu electrònic a l’adreça reserves@hoteljaimeprimero.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a rgpd@hoteljaimeprimero.com i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre el mateix.

 

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES E-commerce.

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis online.

Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:  

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.