Política de privacitat

En compliment del que estableix la normativa de protecció de dades espanyola i, en particular, en l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), EXPLOTACIONS TURÍSTIQUES COSTA DAURADA SA (En endavant, “HOTEL JAUME I SALOU” l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l’enviament de correus electrònics, així com les dades que HOTEL JAUME I SALOU accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol·licituds o simulacions realitzades es recolliran en un fitxer el responsable del qual és HOTEL JAUME I SALOU.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d’aquestes dades en C/Logroño, 16-20, 43840 Salou(España) CIF A-43017011, en els termes establerts a la LOPD. Per a més comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts per la LOPD, HOTEL JAUME I SALOU li ofereix la possibilitat d’exercir els drets abans referits mitjançant el correu electrònic: reserves@hoteljaimeprimero.com.

El no emplenament o emplenament parcial de les dades de caràcter personal que es requereixin podria suposar que HOTEL JAUME I SALOU no pugui atendre la seva sol·licitud d’informació o de contractació.

Així mateix, preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals a fi que la informació continguda als nostres fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

La finalitat de la recollida de les seves dades per HOTEL JAUME I SALOU són les de gestionar els serveis contractats i mantenir la relació contractual.

Mesures de seguretat

HOTEL JAUME I SALOU informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural.
Tot això de conformitat amb el que preveu l’article 9 LOPD i normativa de desenvolupament.

Comunicació de dades a l’establiment hoteler

Per tal de gestionar la reserva del servei o serveis contractats, les dades personals que ens hagis facilitat necessàriament s’han de comunicar a HOTEL JAUME I SALOU, amb l’únic fi de l’execució de la relació contractual i la prestació del servei contractat. Davant l’establiment vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes que estableix la ja esmentada Llei 15/1999, de 13 de desembre (LOPD).